• Your IP: 0.0.0.0
  • Your Location : Checking...

Hướng dẫn gia hạn proxy IPv6 Private

Hướng dẫn gia hạn proxy IPv6 Private - Mua Proxy uy tín chất lượng-muaproxy.org

Lưu ý:

  • − IPv6 Private và IPv4 Share Proxy khi hết hạn sẽ giữ lại sau 24h. Sau đó sẽ bị xoá.
  • − IPv4 được giữ lại 1 ngày sau khi chúng hết hạn và xóa chúng sau đó.
  • − Những Proxy sau thời gian này sẽ KHÔNG THỂ thực hiện gia hạn. Quý khách vui lòng tranh thủ gia hạn khi thời hạn còn hoặc bật chức năng tự động gia hạn.

Hướng dẫn gia hạn Proxy IPv6 tại trang hệ thống muaproxy.org :

Bước 1 : Thực hiện đăng ký hoặc đăng nhập tài khoản tại: https://autoproxy.vn/account/signin 


Bước 2 : Truy cập vào mục quản lý Proxy IPv6 


Bước 3 : Chọn các proxy cần thực hiện gia hạn.


Bước 4 : Chọn thời gian cần gia hạn.


Bước 5 : Xác nhận gia hạn.